2. Informacja o dostarczeniu sprzętu drogowego

Odebranie sprzętu do utrzymania dróg

W dniach 29.12.2020, 07.01.2021,  gmina Nowy Dwór odebrała sprzęt do utrzymania dróg, zakupiony w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności i jakości przygranicznej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Nowy Dwór i drogi H-6044 Świack–Wasilewicze–Ostasza–Kadysz w obwodzie grodzieńskim”.

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii "Poprawa dostępności i jakości przygranicznej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Nowy Dwór i drogi H-6044 Świack–Wasilewicze–Ostasza–Kadysz w obwodzie grodzieńskim" | Możliwość komentowania 2. Informacja o dostarczeniu sprzętu drogowego została wyłączona

1. Informacja o realizowanym projekcie

Projekt pn. „Poprawa dostępności i jakości przygranicznej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Nowy Dwór i drogi H-6044 Świack–Wasilewicze–Ostasza–Kadysz w obwodzie grodzieńskim” współfinansowany ze środków UE z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii "Poprawa dostępności i jakości przygranicznej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Nowy Dwór i drogi H-6044 Świack–Wasilewicze–Ostasza–Kadysz w obwodzie grodzieńskim" | Możliwość komentowania 1. Informacja o realizowanym projekcie została wyłączona

#Szczepmy się

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania #Szczepmy się została wyłączona

Ogłoszenie – Stypendia Sokół 2021/2022

Zarząd Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłasza nabór na stypendia:

  1. dla uczniów ostatniej klasy szkół średnich, zamieszkałych na terenie Gminy Sokółka,
  2. dla studentów (zarówno pierwszego roku studiów, jak i lat następnych, prowadzonych w
    systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, na uczelniach akredytowanych według
    obowiązujących praw) zamieszkałych na terenie gmin: Sokółka, Dąbrowa Białostocka,
    Szudziałowo i Nowy Dwór

Na rok szkolny/akademicki 2021/2022, w ramach programu „Sokół” finansowanego ze środków The Pucilowski Foundation z Nowego Jorku. Kwota przeznaczona na stypendia wynosi 20 000 $ USD.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Ogłoszenie – Stypendia Sokół 2021/2022 została wyłączona

Zadanie: Wieloletni rządowy program „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Rodzaj dotacji: Dotacja celowa- dofinansowanie realizacji zadania własnego gminy o charakterze obowiązkowym realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Zadanie: Wieloletni rządowy program „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 została wyłączona

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021

Rodzaj dotacji: Środki Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 jako forma ogólnodostępnego wsparcia.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,

Zadanie realizowane jest w formie zapewnienia usług asystenta osobistego polegających na pomocy asystenta osobom niepełnosprawnym (beneficjentom) w takich czynnościach jak:

a) wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

b) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,

c) załatwieniu spraw urzędowych,

d) nawiązaniu kontaktu / współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

e) korzystanie z dóbr kultury (np. kino, teatr, muzeum, galerie sztuki, wystawy);

f) wykonywanie czynności dnia codziennego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze rozpoczął realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, który dofinansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu w roku 2021 Gmina Nowy Dwór otrzymała:

  • wartość dofinansowania: 60 858,50 zł;
  • całkowita wartość: 60 858,50 zł;

 Obecnie z Programu korzysta 4 osoby. Udział w Programie jest bezpłatny.
Dodatkowe informacje o Programie można uzyskać pod nr tel. 85 7226549.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii, Zadania realizowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych | Możliwość komentowania Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 została wyłączona

XXVII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania XXVII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych została wyłączona

świadczenia Dobry Start

Informujemy, że od 1 lipca 2021r obsługą świadczenia Dobry Start (wyprawka
szkolna 300zł) zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski o świadczenie można
składać wyłącznie w formie elektronicznej przez bank, za pomocą portalu PUE ZUS lub
portalu Emp@tia.


W dniu 20 sierpnia 2021r ( piątek) w godzinach 9:00 – 12:00 w
siedzibie Nowodworskiego Ośrodka Kultury ul. Plac Rynkowy 21 dostępny
będzie mobilny punkt ZUS, gdzie osoby chętne będą mogły zasięgnąć
informacji, uzyskać pomoc w elektronicznym złożeniu wniosku o
świadczenie Dobry Start lub założyć swój profil na portalu PUE ZUS.


Pomoc w złożeniu wniosku można uzyskać także w każdej placówce ZUS.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Aktualności | Możliwość komentowania świadczenia Dobry Start została wyłączona

Narodowy Spis powrzechny 2021 – ogłoszenie o naborze uzupełniającym

Gminny Komisarz Spisowy w Nowym Dworze ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: do 12 sierpnia 2021 roku

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Narodowy Spis powrzechny 2021 – ogłoszenie o naborze uzupełniającym została wyłączona

100-Lecie OSP Nowy Dwór

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania 100-Lecie OSP Nowy Dwór została wyłączona