Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Nowy Dwór „Mój Rynek”

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja typu.: Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” pn. „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Nowy Dwór „Mój Rynek””

mająca na celu: Poprawę dostępności do produktów rolnych i zwiększenie promocji naturalnych i ekologicznych produktów rolno-spożywczych poprzez przebudowę targowiska gminnego w miejscowości Nowy Dwór „Mój Rynek”

Współfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.