7. konferencja zamykająca projekt

Konferencja zamykająca realizację projektu

Dn. 18.06.2021 odbyła się konferencja on-line zamykająca realizację projektu zorganizowana przez partnera białoruskiego, związana z realizacją projektu pn. „Poprawa dostępności i jakości przygranicznej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Nowy Dwór i drogi H-6044 Świack–Wasilewicze–Ostasza–Kadysz w obwodzie grodzieńskim”.

W konferencji wzięło udział 25 przedstawicieli władz lokalnych (10 osób ze strony polskiej, 15 osób ze strony białoruskiej).

Podczas konferencji zostały zaprezentowane wyniki spotkań informacyjnych i ich interpretacje oraz powstałe broszury. Konferencja koncentrowała się na omówieniu osiągniętych celów i rezultatów projektu, a także planów dalszej współpracy pomiędzy Partnerami.

On 18.06.2021 an on-line conference closing the project implementation was organized by the Belarusian partner, related to the implementation of the project entitled “Improving the accessibility and the quality of borderland road infrastructure by modernising roads in Nowy Dwór Municipality and the H-6044 route Sviack-Vasilievičy-Astaša-Kadyš in Hrodna Oblast”.

The conference was attended by 25 representatives of local authorities (10 from the Polish side, 15 from the Belarusian side).

During the conference was presented the results of information meetings and their interpretations as well as the resulting brochures. The conference focused on discussing the achieved objectives and results of the project, as well as the plans for further cooperation between the Partners.

Ten wpis został opublikowany w kategorii "Poprawa dostępności i jakości przygranicznej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Nowy Dwór i drogi H-6044 Świack–Wasilewicze–Ostasza–Kadysz w obwodzie grodzieńskim". Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.