TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje
turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci
łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy i chorób
układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny
muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.
Zasady kierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny:

 1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu
  społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek
  w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie, co najmniej rok.
 2. Wiek – dzieci urodzone w latach 2007 – 2015 (7 – 15 lat).
 3. Podstawą skierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny jest „wniosek o skierowanie
  na rehabilitację leczniczą” stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra
  Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu
  kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację
  leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz. U.
  z 2013 r. poz. 860). Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej
  opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, przez którego leczone jest dziecko.
  Do wniosku należy dołączyć formularz z „informacją o stanie zdrowia dziecka wraz
  z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego”.
  Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające
  orzeczenie o niepełnosprawności.
  Wyjazd dzieci na turnus rehabilitacyjny następuje z siedziby Oddziału lub Placówki
  Terenowej KRUS w Zambrowie lub Augustowie pod nadzorem wyznaczonych
  pracowników odpowiedzialnych za bezpieczny przejazd dzieci na trasie KRUS –
  ośrodek rehabilitacyjny. Przewóz dzieci odbywa się wynajętym autokarem.
  Odpłatność za pobyt oraz koszt podróży dziecka w całości pokrywa KRUS.
  Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od następstw
  nieszczęśliwych wypadków przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.
  W 2022 r. Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku posiada miejsca na turnusy
  rehabilitacyjne:
 • dla dzieci ze schorzeniami układu ruchu

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju

w terminie 26.06 – 16.07.2022 r.

 • dla dzieci ze schorzeniami układu oddechowego
  Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie

w terminie 30.06 – 20.07.2022 r.

W przypadku zainteresowania skierowaniem dziecka na turnus rehabilitacyjny należy
zgłosić się do najbliższej jednostki organizacyjnej KRUS po druki: „wniosek
o skierowanie na rehabilitację leczniczą” oraz „informację o stanie zdrowia dziecka wraz
z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego”. Do wniosku należy również dołączyć
wypełniony druk „informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych
od osoby, której dane dotyczą’. Druki są dostępne również na stronie internetowej Kasy
www.krus.gov.pl.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

(85) 7497305 Białystok
(86) 2760878 Zambrów
(87) 6446714 Augustów

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW – 06.05.2022 r.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.