Zgłoszenia do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” 4 dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA !!!
Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2024.


W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” 4 dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 rok finansowanegovz Funduszu Solidarnościowego, GOPS w Nowym Dworze zaprasza do zgłaszania zapotrzebowania na usługi w ramach ogłoszonego programu do dnia 7 września 2023 r.

Głównym celem Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zapotrzebowanie proszę zgłaszać osobiście bądź telefonicznie pod numerem telefonu (85) 722-65-49
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze
do dnia 7 września 2023 r.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.