GRANTY PPGR – PRZEKAZANIE SPRZĘTU

Informujemy, że dn. 18.10.2022 o godzinie 10:00 w Nowodworskim Ośrodku Kultury odbędzie się przekazanie sprzętu komputerowego w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. W gminie Nowy Dwór uprawnionych do otrzymania sprzętu komputerowego jest 9 uczniów.

Odbiór poprzedzony zostanie zawarciem z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia lub samym uczniem (jeżeli jest pełnoletni) umowy darowizny sprzętu komputerowego.

Prosimy, aby udając się do Urzędu Gminy na podpisanie umowy zabrali Państwo ze sobą dowód osobisty oraz PESEL dziecka.

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami, a w szczególności z umową darowizny sprzętu komputerowego i obowiązkami, jakie będą spoczywać na Państwu w związku z uzyskaniem sprzętu. Przypominamy, że komputery otrzymują Państwo NA WŁASNOŚĆ. Przez dwa kolejne lata będą Państwo zobligowani do złożenia oświadczenia, że sprzęt ten jest w Państwa posiadaniu i jest wykorzystywany na potrzeby edukacyjne Obdarowanego.

Jednocześnie informujemy, iż Urząd Gminy w Nowym Dworze nie będzie świadczył pomocy technicznej w zakresie uruchomienia, aktualizacji systemu Windows, czy instalowania pakietu Microsoft Office. Odbierając sprzęt przejmują Państwo odpowiedzialność za jego prawidłowe funkcjonowanie.

Komputery objęte są 24 miesięczną gwarancją. W przypadku stwierdzenia usterki gwarancyjnej prosimy o dokonanie zgłoszenia do właściwego podmiotu zgodnie z danymi umieszczonymi w dokumentach gwarancyjnych i umowie darowizny. Zgłoszenia dokonują Państwo we własnym zakresie. Każdy komputer posiada numer seryjny (wpisany do protokołów przekazania). Prosimy o posługiwanie się ww. numerem podczas zgłaszania usterki.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.