Przebudowa  i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach Plebanowce i Sieruciowce w Gminie Nowy Dwór

Gmina Nowy Dwór zrealizowała zadanie pn.: „Przebudowa  i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach Plebanowce i Sieruciowce w Gminie Nowy Dwór”. Wykonawcą robót jest firma STRABAG Sp. z o.o.

Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę 4 093 219,22 zł, w tym dofinansowanie 3 888 558,26 zł (95 % wartości inwestycji), pochodzące z II edycji Programu Inwestycji Strategicznych „Rządowy Fundusz Polski Ład”.

W ramach zrealizowanych robót zostały przebudowane drogi gminne – w miejscowości Sieruciowce o długości 0,862 km oraz w miejscowości Plebanowce – 1,948km wraz wykonaniem miejsc postojowych w obszarze skrzyżowania i częścią drogi gminnej położonej na działce nr 137.  

W efekcie wybudowane zostały drogi o nawierzchni bitumicznej, wykonano zjazdy i pobocza, drogi zostały oznakowane.  

Dzięki środkom pozyskanym z Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład, możliwa była przebudowa kolejnych odcinków dróg gminnych, co wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu jazdy, a także poprawę dostępności komunikacyjnej kolejnych miejscowości w gminie Nowy Dwór.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA | Możliwość komentowania Przebudowa  i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach Plebanowce i Sieruciowce w Gminie Nowy Dwór została wyłączona

Przebudowa i modernizacja dróg i ulic na terenie Gminy Nowy Dwór

Gmina Nowy Dwór zrealizowała zadanie pn.: „Przebudowa i modernizacja dróg i ulic na terenie Gminy Nowy Dwór”. Wykonawcą robót jest firma P.U.H. KAMPOL – Barbara Szymczyk.

Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę 10 708 240,77 zł, w tym dofinansowanie 8 835 000,00 zł (82,5 % wartości inwestycji), pochodzące z I edycji Programu Inwestycji Strategicznych „Rządowy Fundusz Polski Ład”.

W ramach zrealizowanych robót zostały przebudowane ulice w Nowym Dworze: Grodzieńska, Listopadowa, Cmentarna, Dąbrowska, Kopernika, Piękna,  2 łączniki – Dąbrowska – Bobrzańska oraz Kuźnicka – Szkolna o łącznej długości ok. 3,7 km, a także droga Chorużowce – Jaginty – odcinek długości 3,5 km oraz droga w miejscowości Chorużowce – 0,9 km.

W efekcie wybudowane zostały drogi o nawierzchni bitumicznej, wykonano zjazdy i pobocza, drogi zostały oznakowane.  

Środki pozyskane z Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład umożliwiły przebudowę łącznie ponad 8 km dróg gminnych, co przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu jazdy, a także poprawę dostępności komunikacyjnej na terenie gminy Nowy Dwór.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA | Możliwość komentowania Przebudowa i modernizacja dróg i ulic na terenie Gminy Nowy Dwór została wyłączona

Zarządzenie Nr 1/24

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Nowy Dwór .

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Zarządzenie Nr 1/24 została wyłączona

OGŁOSZENIE

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nowy Dwór nr SG.120.47.23 z dn.  

4 grudnia  2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2024 roku dla pracowników Urzędu Gminy Nowy Dwór oraz jednostek organizacyjnych GOPS i NOK, Wójt Gminy Nowy Dwór ustalił 02.05.2024 r. dniem wolnym od pracy w zamian za święto – Trzech Króli przypadające w dniu 6 stycznia 2024r. (sobota).

W związku z powyższym  dn. 02.05.2024 r. (czwartek) Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne – GOPS i NOK będą nieczynne.

                                                                                    Wójt

  Andrzej Humienny

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania OGŁOSZENIE została wyłączona

Życzenia Wielkanocne

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Życzenia Wielkanocne została wyłączona

Przebudowa drogi gminnej Chilmony-Bobra Wielka

Gmina Nowy Dwór zakończyła realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103585B Chilmony-Bobra Wielka na terenie gminy Nowy Dwór”. Całkowita wartość inwestycji to 2 672 540,69 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 580 724,41 zł, wkład własny gminy Nowy Dwór wyniósł 1 091 816,28 zł. W wyniku realizacji inwestycji została wykonana nawierzchnia bitumiczna o długości 2,66 km oraz szerokości 5 m, wykonano pobocza, odwodnienie oraz przebudowę dwóch skrzyżowań. Wprowadzono także nową organizację ruchu. Roboty zostały wykonane przez firmę KAMPOL Barbara Szymczyk.
Przebudowa kolejnych odcinków dróg gminnych, to następny krok w tworzeniu przyjaznej mieszkańcom infrastruktury drogowej. Środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg umożliwiają wykonanie dróg dobrej jakości, o wysokich standardach bezpieczeństwa.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA | Możliwość komentowania Przebudowa drogi gminnej Chilmony-Bobra Wielka została wyłączona

LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU „DZIAŁAJ LOKALNIE ”

FUNDACJA „SOKÓLSKI FUNDUSZ LOKALNY” OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY  W RAMACH PROGRAMU „DZIAŁAJ LOKALNIE ” 2024 POLSKO- AMERYKAŃSKIEJ  FUNDACJI WOLNOŚCI  REALIZOWANY PRZEZ AKADEMIĘ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE,  FUNDACJĘ SFL I SAMORZĄDY GMIN: SOKÓŁKA, DĄBROWA BIAŁOSTOCKA, SZUDZIAŁOWO I NOWY DWÓR 

W programie  „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
O dotacje w łącznej kwocie 60.000 zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i grupy nieformalne w tym KGW,  mające siedzibę na terenie gmin: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Szudziałowo i Nowy Dwór. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść 6.000 zł, wysokość łącznej kwoty dotacji może ulec zmianie.

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU „DZIAŁAJ LOKALNIE ” została wyłączona

Remont ogrodzenia Parafii św. Mikołaja w Nowym Dworze

Parafia Prawosławna pw. św. Mikołaja w Nowym Dworze zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zadania p.n. „Wykonanie prac konserwatorskich oraz robót budowlanych na terenie Parafii św. Mikołaja w Nowym Dworze”.

Pliki do pobrania :

Zaszufladkowano do kategorii Zapytania ofertowe | Możliwość komentowania Remont ogrodzenia Parafii św. Mikołaja w Nowym Dworze została wyłączona

OSTRZEŻENIE DLA WNIOSKODAWCÓW I BENEFICJENTÓWPROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Sprawdzaj oferty, nie podpisuj „od ręki”!

Korzystaj z programu „Czyste Powietrze” uważnie. Wybieraj sprawdzonych wykonawców. Uważaj na oferty składane przez akwizytorów i sprawdzaj, co podpisujesz. Pamiętaj, że dotacja z programu „Czyste Powietrze” przysługuje Tobie, a nie wykonawcy. Instalowanie nowego urządzenia grzewczego jest skuteczne tylko w ocieplonym domu.

Uwaga na nierzetelnych wykonawców

Jeśli jesteś wnioskodawcą lub beneficjentem dotacji z programu „Czyste Powietrze”, to bądź czujny i rozważny w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej zajmującej się wymianą źródła ciepła. Szczególnie uważaj na tych, którzy pukają do Twoich drzwi i oferują coś „za darmo”. Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwi wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.

Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie, jak i wykonującej jego montaż, należy do Państwa – naszych wnioskodawców i beneficjentów.

W programie „Czyste Powietrze” najwyższe bezzwrotne dofinansowanie, z kompleksową termomodernizacją i wymianą źródła ciepła, to nawet 136 200 zł, ale VAT zawsze musi dopłacić wnioskodawca.

Jeśli ktoś oferuje usługę „za darmo”, warto mieć wątpliwości co do rzetelności takiej oferty. Jeśli przedstawiciel firmy podsuwa pełnomocnictwo w ramach programu „Czyste Powietrze”, a nie daje możliwości na spokojne zapoznanie się z warunkami umowy – warto zastanowić się nad rzetelnością takiej oferty.

Podpisując pełnomocnictwo, dajesz komuś prawo do dysponowania przyznaną Ci dotacją.

Wysokie rachunki bez termomodernizacji

Oferta na zainstalowanie wyłącznie nowego źródła ciepła w budynku, który wymaga termomodernizacji (tj. docieplenia przegród, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej itp.), może skutkować wysokimi rachunkami za ciepło w okresie grzewczym.

Dlatego jeśli decydujesz się na wymianę wyłącznie starego kopciucha na nowe źródło ciepła, np. pompę ciepła, upewnij się, że Twój dom jest odpowiednio docieplony.

„Za chwilę” sprawdzone urządzenia grzewcze z programu

Wybierając źródło ciepła do swojego domu, korzystaj z listy zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM: lista-zum.ios.edu.pl).

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania OSTRZEŻENIE DLA WNIOSKODAWCÓW I BENEFICJENTÓWPROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” została wyłączona

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych

W terminie od 2 kwietnia do 29 maja 2024 roku realizowane jest badanie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w gospodarstwach domowych i wśród osób indywidualnych. Dostarcza ono danych dotyczących m. in. dostępu i korzystania z Internetu, korzystania z e-administracji czy umiejętności cyfrowych. Wyniki badania są podstawowym źródłem informacji dla diagnozy i monitorowania realizacji celów założonych w przyjętych politykach rozwoju Polski oraz wykorzystywane są do Raportu o postępie cyfrowym Europy.

Mieszkańcy wylosowanych gospodarstw domowych w okresie od 2 do 17 kwietnia 2024 r. mogą wypełnić ankietę samodzielnie, logując się do aplikacji za pomocą danych otrzymanych w liście zapowiednim Prezesa GUS. Po tym terminie badanie będzie realizowane poprzez wywiad bezpośredni lub telefoniczny przez ankieterów.

Więcej na: badania-ankietowe.stat.gov.pl

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Badania ankietowe w gospodarstwach domowych została wyłączona