Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach Plebanowce  i Sieruciowce w Gminie Nowy Dwór

Gmina Nowy Dwór podpisała umowę z firmą STRABAG na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach Plebanowce  i Sieruciowce w Gminie Nowy Dwór”. W podpisaniu umowy wzięli udział Przedstawiciel BGK Pan Jacek Chańko, Dyrektor Oddziału Białystok Pan Artur Krasowski, Wójt Gminy Nowy Dwór Pan Andrzej Humienny oraz Skarbnik Gminy Nowy Dwór Pani Justyna Stasiulewicz. Przy podpisaniu umowy byli także obecni kierownik budowy Pan Jerzy Krüger oraz inspektor nadzoru inwestorskiego Pan Marcin Sieńkowski.

W ramach zadania zostaną przebudowane drogi gminne o łącznej długości 2,8 km. Powstanie nowa nawierzchnia bitumiczna, zostaną wykonane zjazdy, odwodnienia, przepusty, pobocza oraz oznakowanie jezdni.

Inwestycja, która mieści się w obszarze „Infrastruktura drogowa”, zostanie sfinansowana w 95 % ze środków drugiej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Całkowita wartość inwestycji to 3 559 630,60 zł, w tym kwota dofinansowania: 3 381 649,07 zł oraz wkład własny w wysokości 177 981,53 zł.

Zadanie ma zostać zrealizowane do 30 kwietnia 2024 r.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach Plebanowce  i Sieruciowce w Gminie Nowy Dwór została wyłączona

IV Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci Na Rymowankę o Bezpieczeństwie Rolnym

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania IV Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci Na Rymowankę o Bezpieczeństwie Rolnym została wyłączona

Zaproszenie

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Zaproszenie została wyłączona

Podpisanie umowy na przebudowę Oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków

Gmina Nowy Dwór podpisała umowę z firmą TST Szymon Tomaszewski na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze wraz z przebudową 2 szt. przepompowni ścieków w m. Nowy Dwór i  m. Bobra Wielka”. W podpisaniu umowy wzięli udział Pan Minister Jarosław Zieliński, Senator Pan Mariusz Gromko, Przedstawiciel BGK Pan Jacek Chańko, Starosta Sokólski Pan Piotr Rećko, Prezes firmy Pan Szymon Tomaszewski, Wójt Gminy Nowy Dwór Pan Andrzej Humienny, Skarbnik Gminy Nowy Dwór Pani Justyna Stasiulewicz oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Sobolewski.

W ramach zadania zostanie przebudowana oczyszczalnia ścieków w Nowym Dworze oraz dwie przepompownie ścieków. Zadanie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że w pierwszym etapie powstanie dokumentacja projektowa planowanego przedsięwzięcia, a w kolejnym będą miały miejsce roboty budowlane.

Inwestycja, która mieści się w obszarze „Infrastruktura wodno-kanalizacyjna”, zostanie sfinansowana w niemal 80 % ze środków drugiej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Całkowita wartość inwestycji to 7 335 720,00 zł, w tym kwota dofinansowania: 5 850 000,00 zł oraz wkład własny w wysokości 1 485 720,00 zł.

Zadanie ma zostać wykonane do 30 grudnia 2024 r.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Podpisanie umowy na przebudowę Oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków została wyłączona

Pomoc finansowa z Województwa Podlaskiego
w związku z kryzysem migracyjnym – 62 000,00 zł

W dniu 09.06.2022 r. Gmina Nowy Dwór podpisała umowę z Województwem Podlaskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w związku z kryzysem migracyjnym. Województwo udzieliło Gminie Nowy Dwór dotacji w kwocie 62 000,00 zł.

Środki z dotacji zostały przeznaczone na następujące zakupy:

1Sprężarka3 500,00 zł
2Podnośnik pneumatyczny poduszkowy810,00 zł
3Zestawy kluczy1 812,30 zł
4Zamiatarka39 239,64 zł
5Traktor ogrodowy17 800,00 zł

Pomoc finansową w formie dotacji wydatkowano i rozliczono w 2022 roku

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Pomoc finansowa z Województwa Podlaskiego
w związku z kryzysem migracyjnym – 62 000,00 zł
została wyłączona

Życzenia

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Życzenia została wyłączona

Prawidłowa segregacja śmieci

Animacja udostępniona przez Związek Komunalny Biebrza

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Prawidłowa segregacja śmieci została wyłączona

Czyste powietrze – informacja

Szczegółowe informacje o Programie Czyste Powietrze dostępne są na:

www.czystepowietrze.gov.pl 

Zaszufladkowano do kategorii Program "Czystem Powietrze" | Możliwość komentowania Czyste powietrze – informacja została wyłączona

Informacja dotycząca poprawy efektywności energetycznej budynków

Z uwagi na obecne wydarzenia na arenie międzynarodowej i ich długofalowe skutki gospodarcze , ważne jest wzmocnienie wszystkich działań dotyczących poprawy efektywności energetycznej budynków w całym kraju. Efektywne energetycznie domy to mniejsze koszty ogrzewania budynku, ale i poprawa jakości powietrza.

Zachęcamy do skorzystania z wiedzy zebranej i udostępnionej na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii:

www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Informacja dotycząca poprawy efektywności energetycznej budynków została wyłączona

Życzenia świąteczne

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Życzenia świąteczne została wyłączona