Spotkania online – Czyste Powietrze

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Spotkania online – Czyste Powietrze została wyłączona

Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Białymstoku uprzejmie informuje że rozpoczęła się XXI edycja Programu skierowanego do tegorocznych maturzystów pochodzących z rodziny byłego pracownika PGR

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa została wyłączona

Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.

Gmina Nowy Dwór otrzymała wsparcie w wysokości 28 701 zł w ramach projektu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.
W związku z realizacją projektu Gmina zakupi dla uczestników projektu wnioskowany w
prowadzonym naborze wniosków sprzęt komputerowy, który zostanie przekazany wnioskodawcom.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”. została wyłączona

Białowieża forest

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Białowieża forest została wyłączona

Szkolenie dla przyszłych Grantobiorców Działaj Lokalnie 2022

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Szkolenie dla przyszłych Grantobiorców Działaj Lokalnie 2022 została wyłączona

Wsparcie Producentów Rolnych

Uprzejmie informujemy o serwisie Agro-Market24.pl. Portal został stworzony, aby pomóc producentom rolnym w dotarciu do odbiorców na swoje produkty.
Zachęcamy również osoby fizyczne do kupowania bezpośrednio od rolników. W ten sposób, wspólnie możemy wspierać polskie rolnictwo. Korzystanie z portalu jest bezpłatne.
Więcej informacji na stronie https://agro-market24.pl/

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Wsparcie Producentów Rolnych została wyłączona

konkursu Działaj Lokalnie 2022

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania konkursu Działaj Lokalnie 2022 została wyłączona

„Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny”.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało poradnik „Bądź gotowy –
poradnik na czas kryzysu i wojny”. Poradnik wyjaśnia jak radzić sobie w sytuacjach
zagrożenia i jest elementem budowania odpornego społeczeństwa (również w ramach
powszechnej samoobrony), co przekłada się bezpośrednio na podnoszenie zdolności
odporności całego państwa.

Poradnik w formie pdf, można znaleźć na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/rcb/badz-gotowy–poradnik-na-czas-kryzysu-i-wojny

Przygotowany jest również materiał wideo.
https://www.youtube.com/watch?v=mKNbYG5Vawk

Realizując zadania z powszechnej samoobrony w ramach obrony cywilnej, proszę o
rozpowszechnienie informacji o poradniku wśród mieszkańców gmin
i powiatów oraz na swoich stronach www i prowadzonych oficjalnych mediach
społecznościowych.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO
Bogusław Tomasz Maksim
Dyrektor Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania „Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny”. została wyłączona

TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje
turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci
łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy i chorób
układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny
muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.
Zasady kierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny:

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS została wyłączona

Wiosenne targi ogrodnicze

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Wiosenne targi ogrodnicze została wyłączona