nabór do projektu pn. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”

Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 303/5631/2022 z dnia 17 listopada 2022 roku, zwiększył wartość projektu pn. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”. W związku z powyższym Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku pełniący rolę Operatora PSF ogłasza nabór Nr PSFWP 2/2022 na dofinansowanie usług rozwojowych.

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania nabór do projektu pn. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim” została wyłączona

Mieszkanie dla Absolwenta oraz Dostępne Mieszkanie

       I.            Skorzystaj z dofinansowania do wynajmu mieszkania lub domu na okres poszukiwania pracy i rozpoczęcia zatrudnienia, nawet przez okres 36 miesięcy.

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Mieszkanie dla Absolwenta oraz Dostępne Mieszkanie została wyłączona

Nowy sprzęt komputerowy w Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze

Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki ”Kraszewski. Komputery dla bibliotek”.

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i
wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

W ramach zadania zakupiono: komputer DELL i5 2 szt., monitor 27’’ 3 szt. , urządzenie wielofunkcyjne : laser kolor 1 szt. , pakiet biurowy Office 2 szt.,UPS 2 szt. , listwy zasilające 4 szt. , program antywirusowy 2 szt. ,czytnik kodów 2 szt. ,pamięć przenośna 4 szt., router 1 szt. , słuchawki z mikrofonem 2 szt. , głośniki komputerowe 1 szt., switch 1 szt. , serwer DELL T40 1 szt., UPS do serwera 1 szt. , dysk zewnętrzny 2 szt.

Koszt zadania ogółem wynosił 24 850,00 zł , z tego 21 120 ,00 zł dofinansowano z Instytutu Książki , wkład własny 3 730,00 zł.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Nowy sprzęt komputerowy w Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze została wyłączona

Powrót do zdrowia – powrót do pracy

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Powrót do zdrowia – powrót do pracy została wyłączona

Nabór do służby w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Nabór do służby w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej została wyłączona

Program „Czyste Powietrze” informacja

Dotychczas w naszej Gminie zostało złożonych w sumie 21 wniosków

Gmina Nowy Dwór

Liczba wniosków o dofinansowanieLiczba przedsięwzięć zakończonychKwota wypłaconej dotacji
218162 935
Stan na 2022.09.30

Gminny Punkt Konsultacyjno-informacyjny jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-10.00 w pokoju nr.7 , tel: 85 722 60 15.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Program "Czystem Powietrze" | Możliwość komentowania Program „Czyste Powietrze” informacja została wyłączona

Gminny Punkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze”

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Program "Czystem Powietrze" | Możliwość komentowania Gminny Punkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze” została wyłączona

Zaproszenie na spotkanie Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański serdecznie zaprasza lokalnych liderów, przedstawicieli samorządów, radnych gmin, sołtysów, przedstawicieli ośrodków kultury, ośrodków pomocy społecznej, lokalnych przedsiębiorców, przedstawicieli OSP, KGW i innych stowarzyszeń oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie zorganizowane w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Zaproszenie na spotkanie Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański została wyłączona

Informacja o przystąpieniu do programu preferencyjnego zakupu paliwa stałego

(węgla kamiennego), z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31.12.2022r.

Na podstawie Art.34 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie
preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, gmina Nowy Dwór
informuje o przystąpieniu do programu preferencyjnego zakupu węgla, z
przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31.12.2022r.
Jednocześnie informujemy , iż Gmina Nowy Dwór jest w trakcie prowadzenia
rozmów z podmiotem gospodarczym, dotyczących dystrybucji węgla na terenie
gminy Nowy Dwór.

Zakup węgla po cenie preferencyjnej przysługuje osobie fizycznej w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o których mowa w art.2 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym(Dz.U.poz.1692 i 1967).

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Informacja o przystąpieniu do programu preferencyjnego zakupu paliwa stałego została wyłączona

Informacja Wójta Gminy Nowy Dwór

Wójt Gminy Nowy Dwór informuje mieszkańców Gminy Nowy Dwór, że przedłuża termin zgłaszania chęci zakupu węgla na preferencyjnych warunkach do 10.11.2022r. do godz. 15.00. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod nr. 85 722 60 15.

Zgłoszenie telefoniczne nie jest potwierdzeniem złożenia zamówienia na węgiel, ale ma wpływ na podjęcie decyzji co do pomocy w redystrybucji węgla dla mieszkańców.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Informacja Wójta Gminy Nowy Dwór została wyłączona