Konkurs – bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Konkurs – bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy została wyłączona

ŻUBR-24 – ćwiczenia wojskowe 10-13.02.2024

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania ŻUBR-24 – ćwiczenia wojskowe 10-13.02.2024 została wyłączona

Rozbudowa z modernizacją budynków użyteczności publicznej Gminy Nowy Dwór

Gmina Nowy Dwór podpisała umowę z firmą KDBUD na realizację zadania pn.: „Rozbudowa z modernizacją budynków użyteczności publicznej Gminy Nowy Dwór”. W podpisaniu umowy wzięli udział Przedstawiciel firmy KDBUD – Pan Rafał Dudziuk, Wójt Gminy Nowy Dwór – Pan Andrzej Humienny oraz Skarbnik Gminy Nowy Dwór –  Pani Justyna Stasiulewicz. Przy podpisaniu umowy byli także obecni kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

W ramach zadania zostanie rozbudowany i przebudowany budynek administracyjno-garażowy Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze oraz zostanie wykonane zagospodarowanie terenu.  

Inwestycja, która mieści się w obszarze „Infrastruktura społeczna”, zostanie sfinansowana w 89,29 % ze środków trzeciej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Całkowita wartość inwestycji to 2 709 111,00 zł, w tym kwota dofinansowania: 2 418 965,21 zł oraz wkład własny w wysokości 290 145,79 zł.

Zadanie ma zostać zrealizowane do 29 grudnia 2024 r.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Rozbudowa z modernizacją budynków użyteczności publicznej Gminy Nowy Dwór została wyłączona

INFORMACJA

Informuję, iż dn. 26.01.2024 r. (piątek), Urząd Gminy w Nowym Dworze będzie nieczynny z powodu przenosin do tymczasowej lokalizacji Urzędu – do budynku przy ul. Wesołej 2 (Harcówka – II piętro) w związku z planowaną rozbudową budynku Urzędu Gminy, mieszczącego się pod adresem ul. Plac Rynkowy 21.


W związku z powyższym, od dn. 29.01.2024 r. (poniedziałek) do odwołania interesanci będą obsługiwani w tymczasowej siedzibie Urzędu przy ul. Wesołej 2.

Telefony kontaktowe:


Urząd Gminy – 502 574 027
Sekretariat/USC – 85 7226 057
GOPS – 85 7226 549
NOK – 782 136 782

W Ó J T
Andrzej Humienny

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania INFORMACJA została wyłączona

Program „Czyste Powietrze” informacja

Aktualne dane o wdrażaniu Programu „Czyste Powietrze” na terenie gminy Nowy Dwór

Liczba wniosków o dofinansowanieLiczba przedsięwzięć zakończonychKwota wypłaconej dotacji
4513404 791
Stan na 2023.12.31

Gminny Punkt Konsultacyjno-informacyjny jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-10.00 w pokoju nr.7 , tel: 85 722 60 15.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Program "Czystem Powietrze" | Możliwość komentowania Program „Czyste Powietrze” informacja została wyłączona

Kontrola zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej mają obowiązek zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych oraz regularnego opróżniania zbiorników.

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odgórnie nałożony został na Wójta obowiązek prowadzenia kontroli wszystkich nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Gmina Nowy Dwór, zgodnie z ww. ustawą, zobowiązana jest do przeprowadzania kontroli właścicieli nieruchomości dotyczących zawartych umów oraz posiadanych dowodów płatności za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Kontrola zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków została wyłączona

POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021Plus – efekty

Gmina Nowy Dwór z terenu województwa podlaskiego przy współpracy ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki – Białystok realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 – wrzesień 2023.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie zestaw roczny artykułów spożywczych: powidła śliwkowe, makaron jajeczny, mleko UHT, szynka wieprzowa mielona, cukier biały, olej rzepakowy, o wadze min. 10 kg.

Pomoc żywnościowa trafiła do 400 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Nowy Dwór.

Osobom potrzebującym przekazaliśmy 6,6240 ton żywności w formie 800 paczek żywnościowych.

W ramach POPŻ PP 2021plus dla 8 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 2 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021Plus – efekty została wyłączona

Komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła!

Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu  „Czyste Powietrze”.

Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła np. pompy ciepła
– i refinansujecie zrealizowane zadanie z przyznanej i należnej Wam dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”!

Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwy wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.

Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie jak i wykonującej jego montaż należy do Państwa – naszych Wnioskodawców i Beneficjentów.

Prosimy Państwa o ostrożność i rozwagę, w szczególności w przypadku  oferty akwizytorów na instalację źródła ciepła, w tym POMPY CIEPŁA. Nieuczciwi sprzedawcy proponują niedopasowane do Waszego domu i potrzeb – niskiej jakości urządzenia, które w okresie grzewczym zużywają dużo prądu, a ich trwałość i jakość jest słaba.

Prosimy o dokładne i uważne sprawdzenie firmy i jej oferty jeszcze przed podpisaniem umowy, w szczególności jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do:

– oferowanej ceny usługi i produktu,
– oferowanych parametrów urządzenia lub instalacji,
– oferowanych warunków serwisowych i gwarancji.

Prosimy o uważność i podejmowanie decyzji bez pośpiechu, w konsultacji z gminnym punktem konsultacyjno – informacyjnym, sołtysem lub regionalnie funkcjonującym wfośigw. Warto sprawdzić parametry urządzenia i jego rzeczywistą cenę w internecie. Można także porozmawiać ze znajomymi i sąsiadami, którzy taki proces inwestycyjny mają już za sobą. Warto też skorzystać z funkcjonującej w ramach programu „Czyste Powietrze” tzw. listy ZUM (listy zielonych urządzeń i materiałów) – dostępnej online pod adresem https://lista-zum.ios.edu.pl/, która zawiera zweryfikowane urządzenia i materiały o potwierdzonej jakości.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Prawidłowo zrealizowana inwestycja z dotacją z programu „Czyste Powietrze” to niższe koszty ciepła w Waszych domach, a tym samym niższe wydatki na ogrzewanie.

Zależy nam na Państwa bezpieczeństwie i wyłącznie korzyściach uzyskanych z programu „Czyste Powietrze”. Życzymy Państwu spotkań wyłącznie z rzetelnymi firmami i satysfakcji ze zrealizowanej inwestycji!

uwaga dodatkowa:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm sprzedających urządzenia, instalacyjnych oraz wykonawczych.

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy na partnerstwo z NFOŚiGW w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska
i gospodarki wodnej (wfośigw) oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 86% gmin w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl .

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została wyłączona

Uchwała do konsultacji publicznej

Uchwała do konsultacji publicznej w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Dwór w 2023 roku

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Uchwała do konsultacji publicznej została wyłączona

SZKOLENIE W ZAKRESIE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN 

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania SZKOLENIE W ZAKRESIE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN  została wyłączona