INFORMACJA WÓJTA GMINY NOWY DWÓR

Informuje się, że w Starostwie Powiatowym w Sokółce – Ośrodku Zamiejscowym w Dąbrowie Białostockiej, przy ul. Gen. N. Sulika 4A w terminie od 9 listopada 2022 do 30 listopada 2022 (w dni robocze) w godzinach od 800 do 1500 zostanie wyłożony do wglądu projekt operatu opisowo-kartograficznego, opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Sieruciowce – Bobra Wielka (miejscowość Sieruciowce i Bobra Wielka), gmina Nowy Dwór.

Bardzo ważne jest aby wszyscy zainteresowani w w/w okresie zapoznali się z wynikami pracy geodetów, gdyż dzięki temu powinny zostać wyłapane ewentualne błędy w powierzchni budynków, materiałów ścian budynków, roku oddania do użytku, jak również będzie można sprawdzić która powierzchnia została uznana za las, a która została zapisana jako zakrzaczenia na gruntach rolnych.

Należy zaznaczyć, że powyższy operat stanie się podstawą do naliczenia podatku, gruntowego, leśnego i od nieruchomości.

Wójt

Andrzej Humienny

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania INFORMACJA WÓJTA GMINY NOWY DWÓR została wyłączona

Obywatelski monitoring funduszy europejskich – nie przegap!

Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na
lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do
organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów
monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Obywatelski monitoring funduszy europejskich – nie przegap! została wyłączona

Przekazanie komputerów beneficjentom ostatecznym – „Granty PPGR”

Dnia 18.10.2022 w Nowodworskim Ośrodku Kultury miało miejsce przekazanie sprzętu
komputerowego i niezbędnego oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”. Gmina Nowy Dwór otrzymała grant w wysokości 28 701,00 zł, który wykorzystała na zakup 5 laptopów i 4 komputerów stacjonarnych. Wsparcie w postaci nowych komputerów otrzymało 9 uczniów z naszej gminy, uczęszczających do szkół podstawowych i średnich, którzy są krewnymi w linii prostej byłych pracowników PGR. Sprzęt wręczyła Skarbnik Gminy – Pani Justyna Stasiulewicz.
Projekt ma na celu pomoc mieszkańcom terenów popegeerowskich w wyrównaniu szans na rozwój gospodarczy i społeczny, w szczególności wyeliminowanie ograniczeń w dziedzinie cyfryzacji.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Przekazanie komputerów beneficjentom ostatecznym – „Granty PPGR” została wyłączona

Dotacja Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Gmina Nowy Dwór zakupiła: ubranie strażackie FHR 008 MAX PL- 2 szt., które zostaną przekazane na rzecz jednostki OSP Nowy Dwór oraz zestaw elektronarzędzi, zestaw dysków sygnalizacyjnych, wąż tłoczny 52, które zostaną przekazane na rzecz jednostki OSP Chilmony. Zakup był możliwy dzięki dotacji Województwa Podlaskiego w kwocie 10 000 zł.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Dotacja Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych została wyłączona

GRANTY PPGR – PRZEKAZANIE SPRZĘTU

Informujemy, że dn. 18.10.2022 o godzinie 10:00 w Nowodworskim Ośrodku Kultury odbędzie się przekazanie sprzętu komputerowego w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. W gminie Nowy Dwór uprawnionych do otrzymania sprzętu komputerowego jest 9 uczniów.

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania GRANTY PPGR – PRZEKAZANIE SPRZĘTU została wyłączona

Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym – wspólnie decydujmy o rozwoju gminy

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański obejmująca zasięgiem gminy: Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Janów, Jaświły, Korycin, Lipsk, Mońki, Nowy Dwór, Sztabin, Suchowola, Trzcianne rozpoczęła prace nad Lokalną Strategią Rozwoju, która będzie podstawą do realizacji szeregu przedsięwzięć finansowanych z krajowych i unijnych funduszy w ramach nowej perspektywy finansowej.

Podstawą opracowania Strategii są opinie i oceny mieszkańców, przedstawicieli samorządów,
organizacji pozarządowych oraz biznesu dotyczące w szczególności potencjałów, problemów i
potrzeb wspólnych dla całego obszaru działania LGD oraz poszczególnych gmin.
W związku z tym zapraszamy wszystkich do wzięcia aktywnego udziału w badaniach opinii. Państwa oceny i sugestie będą podstawą wydatkowania pieniędzy w okresie 2023-2030 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, dlatego warto mieć na to wpływ!

Ankieta jest podzielona na dwie części. Część pierwsza dotyczy problemów, które należy w gminie rozwiązać i potencjałów, które należy wykorzystać do rozwoju gminy i LGD. Część druga dotyczy konkretnych działań, które należy zrealizować na obszarze gminy i LGD.

Ankieta jest anonimowa, zawiera 10 pytań merytorycznych, a jej wypełnienie nie powinno zająć dłużej niż 10 min.

Link do ankiety: https://lgdbiebrza.webankieta.pl/

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym – wspólnie decydujmy o rozwoju gminy została wyłączona

V edycja losowania hulajnóg dla dzieci, które wykonają kurs e-learningowy pt. ,,Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku
po raz czwarty zaprasza dzieci rolników do udziału w konkursie e-learningowym
pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Konkurs skierowany jest
do dzieci urodzonych w latach 2008-2016, których co najmniej jeden rodzic/opiekun prawny
jest ubezpieczony w KRUS.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród należy:

 1. zrealizować kurs dostępny na stronie prewencja.krus.gov.pl i rozwiązać test końcowy,
 2. pobrać certyfikat ukończenia kursu (dane dziecka wpisuje się do systemu komputerowego
  przed rozpoczęciem kursu) oraz formularz zgłoszeniowy,
 3. przesłać do 6 listopada 2022 r. certyfikat oraz wypełniony i podpisany formularz
  zgłoszeniowy pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa  lub pocztą elektroniczną na adres
  e-mail: hulajnoga@krus.gov.pl z dopiskiem:  „Kurs e-learningowy dla dzieci”. Regulamin
  konkursu dostępny jest na stronie internetowej Kasy: krus.gov.pl, w zakładce: konkursy
  i patronaty.
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania V edycja losowania hulajnóg dla dzieci, które wykonają kurs e-learningowy pt. ,,Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy została wyłączona

Profilaktyka jodowa

Wójt Gminy Nowy Dwór podaje do wiadomości, że w przypadku uruchomienia dystrybucji
preparatów jodowych wśród mieszkańców gminy Nowy Dwór wyznaczono dwa Punkty
Wydawania Tabletek Jodku Potasu:

1) Urząd Gminy w Nowym Dworze, ul. Plac Rynkowy 21 – dla miejscowości Nowy Dwór,
Sieruciowce, Bobra Wielka, Dubaśno, Chilmony, Chilmony-Kolonia, Koniuszki, Chorużowce,
Ponarlica;
2)Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wesoła 2- dla miejscowości Chworościany,
Rogacze, Jaginty, Bieniowce, Bieniowce-Kolonia, Butrymowce, Plebanowce, Synkowce,
Kudrawka, Grzebienie-Kolonia.

Informacja ma charakter prewencyjny, a punkty wydawania zostaną uruchomione
na wyraźnie polecenie Wojewody Podlaskiego.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Profilaktyka jodowa została wyłączona

Wsparcie przedsiębiorczości – kolejne nabory wniosków o dofinansowanie projektów
w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański ogłosiła kolejne nabory wniosków na wsparcie przedsiębiorczości, w których do rozdania jest ponad 1 mln zł. Wsparcie skierowane jest do osób fizycznych i podmiotów z obszaru realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, który obejmuje gminy: Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Janów, Jaświły, Korycin, Lipsk, Mońki, Nowy Dwór, Suchowola, Sztabin, Trzcianne.

Osoby zainteresowane konkursami zapraszamy do udziału w spotkaniach szkoleniowych, które
odbędą się:
– 11 października 2022 r. godz. 10.00 w Goniądzu (Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu, ul.
Stary Rynek 23)
– 12 października 2022 r. godz. 10.00 w Lipsku (Miejsko-Gminny Ośrodek kultury w Lipsku, ul.
Rynek 23)
– 13 października 2022 r. godz. 10.00 w Biurze LGD Fundusz Biebrzański (ul. Plac Kościuszki
21, Suchowola)

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Wsparcie przedsiębiorczości – kolejne nabory wniosków o dofinansowanie projektów
w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański
została wyłączona

Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy

O WYPADKU

Jesteś po wypadku?
Po wypadku nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie?
 Chcesz zacząć normalnie żyć i ułożyć wszystko na nowo ale, nie wiesz jak wrócić do pracy?
Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę!

Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(22)50 55 600 oraz  857338711

E-mail: ORK@PFRON.ORG.PL
Strona: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

Wszystkie osoby zainteresowane projektem „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” zapraszamy na oficjalny fanpage na Facebooku:

https://www.facebook.com/Powr%C3%B3t-do-zdrowia-powr%C3%B3t-do-pracy-109766627020443/

oraz na Instagramie:

https://www.instagram.com/powrot_do_pracy/

Polub profil, obserwuj i bądź na bieżąco!

W załączeniu przesyłam materiał prasowy – PO WYPADKU,

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy została wyłączona