Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

16-205 Nowy Dwór

ul. Wesoła2

tel/fax. 85-7226549

e-mail: gops@gminanowydwor.pl

Godziny  pracy:

poniedziałek – piątek:  od godz.  730 do godz.1530

L/pStanowisko Pracownicy 
1KierownikStanisława Andrukiewicz
2.Starszy Pracownik SocjalnyAnna Chojnacka
4Starszy Pracownik SocjalnyKrystyna Samojlik
6Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnegoKatarzyna Huterska