ZARZĄDZENIE NR SG.120.10.20 WÓJTA GMINY NOWY DWÓR

w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego (strażackiego) marki FS LUBLIN ŻUK oraz powołania komisji przetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713) zarządzam, co następuje:

Przeznaczam do sprzedaży w formie przetargu pisemnego nieograniczonego samochodu specjalnego (strażackiego) marki FS LUBLIN ŻUK, rok produkcji 1968, nr rejestracyjny BSK 62AH, będący własnością Gminy Nowy Dwór.

Warartość wynikająca z wyceny biegłego rzeczoznawcy Nr 76/C/2020 w/ w samochodu wynosi 3.501 zł.brutto.

Notowania rynkowe samochodu specjalnego (strażackiego) marki FS LUBLIN ŻUK są różne, zalezne od stanu technicznego i roku produkcji i oscylują w granicach od 3.000, 00 zł. do 11.000, 00 zł.

Ustalam  cenę wywoławczą samochodu strażackiego, o którym mowa w § 1 na kwotę  8.000,00 zł. brutto, słownie: osiem tysięcy złotych 00/100

Więcej informacji na http://ug-nowydwor.pbip.pl/?event=informacja&id=5237

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.