INFORMACJA WÓJTA GMINY NOWY DWÓR

Szanowni mieszkańcy Gminy,

         W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada  2020 r. Dz. U z 2020 r.  poz. 1931 , zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii   informuje, że od dnia 3 listopada 2020 roku do 4 grudnia 2020 roku , praca Urzędu Gminy oraz  podległych jednostek organizacyjnych    ograniczona do niezbędnego minimum w  obsłudze  osobistej interesantów.

W celu załatwienia wszelkich spraw urzędowych w Urzędzie Gminy  oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Nowy Dwór zaleca się korzystanie z e-usług Urzędu Gminy Nowy Dwór, drogi korespondencyjnej, telefonicznej, elektronicznej lub poprzez skrzynki podawcze, które znajdują  się w przy wejściu do NOK w Nowym Dworze ul. Plac Rynkowy 21 oraz przy wejściu do budynku Sali gimnastycznej ul. Wesoła 1

W sprawach mających charakter wyjątkowy i pilny planowaną wizytę w Urzędzie Gminy lub podległych jednostkach organizacyjnych należy uzgodnić telefonicznie , podając  cel , datę i godzinę  załatwienia sprawy.

         Interesanci, którzy nie dostosują się do powyższych procedur nie będą obsługiwani.

Proszę o wyrozumiałość i cierpliwość.  

DANE  KONTAKTOWE   DO ZAŁATWIANIA  SPRAW  W  URZĘDZIE:

Urząd Gminy                  85 72 26 032, e-mail: ugnowydwor@gmail.com
Urząd Stanu Cywilnego  85 72 26 057, e-mail: usc.nowydwor@gmail.com
Referat Komunalny         85 72 26 017, e-mail: ugnd.rk2@gmail.com
GOPS                              85 72 26 549, e-mail: gopsnd@op.pl

                                                                                   Wójt

                                                                         Andrzej Humienny

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.