„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Gmina Nowy Dwór złożyła aplikację na środki finansowe na w/w program. Realizatorem zadania w imieniu Gminy Nowy Dwór będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze.

Cel programu: wsparcie dla osób niepełnosprawnych poprzez usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mającą na celu zapewnienie pomocy uczestnikowi programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w konsekwencji zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. 

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy w:

  1. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe);
  2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  3. załatwianiu spraw urzędowych;
  4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  6. wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Przewidywana liczba uczestników Programu  to 4 osoby, w tym:

  • 1 osoba z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • 3 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osoby zainteresowane tą formą wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych z gminy Nowy Dwór, prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Dworze pod numerem telefonu: (85) 722 65 49 w terminie do 22.04.2021r. do godz. 13 00...

KIEROWNIK GOPS
Stanisława Andrukiewicz

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Aktualności, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.