Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS

z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie 1-27 lutego 2022 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny
w Białymstoku informuje, że od dnia 1 lutego 2022 r. przywrócony został zasiłek
opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika.
Zasiłek opiekuńczy przysługuje do dnia 27 lutego 2022 r. na dotychczasowych
zasadach –  w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka/przedszkola/szkoły
lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki
przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 – ubezpieczonym rolnikom
i domownikom – z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
– dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,
– dzieckiem w wieku do ukończenia 16 lat jeżeli ma orzeczenie o niepełnosprawności,
– dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat
– dzieckiem w wieku do ukończenia 24 lat jeżeli ma orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego.


Zasiłek opiekuńczy przysługuje w przypadku, gdy placówki są zamknięte
ze względu na COVID-19, oraz w sytuacji, gdy placówka, która wznowiła naukę/opiekę
stacjonarną, zostanie zamknięta lub jej funkcjonowanie, mimo że jest otwarta, zostanie
ograniczone ze względu na nieprzewidziane zamknięcie klasy, oddziału, a więc
w przypadku, gdy nie będzie możliwości zapewnienia opieki ww. dzieciom i osobom
niepełnosprawnym.
Nie zmieniły się zasady występowania o zasiłek opiekuńczy, który przyznawany
jest na wniosek oraz zasady przysługiwania zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten nie
przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest
bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.