Informacja KRUS

Od 1 marca 2022 r. emerytury i renty wypłacane przez KRUS zostaną podwyższone

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w
Białymstoku informuje, że od dnia 1 marca 2022 r. kwoty wypłacanych świadczeń
emerytalno-rentowych podlegają podwyższeniu – zgodnie z art. 48a ustawy z dnia 20
grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Waloryzacja emerytur i rent rolniczych polega na pomnożeniu zwaloryzowanej
kwoty emerytury podstawowej przez indywidualne wskaźniki wymiaru świadczenia (dla
części składkowej i dla części uzupełniającej) – ustalone odrębnie dla każdego
świadczeniobiorcy. 
Waloryzacja emerytury podstawowej polega na jej pomnożeniu przez wskaźnik
waloryzacji ustalony zgodnie z przepisami emerytalnymi, który w 2022 r. wynosi 7%.
W związku z tym Prezes KRUS komunikatem z dnia 17 lutego 2022 r. ogłosił,
że kwota rolniczej emerytury podstawowej od dnia 1 marca 2022 r. wynosi 
1.084 zł 58 gr (wzrost o 7%).

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.