Otwarcie przebudowanej drogi gminnej Synkowce-Kudrawka

W dniu 5 grudnia 2022 odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanej drogi gminnej Synkowce-Kudrawka nr 103587B w ramach zadania pn.:”Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103587B (Synkowce-Kudrawka) wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gminy Nowy Dwór”.

Wykonawcą robót jest firma KAMPOL Barbara Szymczyk. Funkcję kierownika budowy pełnił Pan Bogusław Szymczyk, zaś funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego – Pan Mirosław Hanczaruk. Całkowity koszt inwestycji to 4 290 699,18 zł, z czego 1 815 987,22 zł to dofinansowanie otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 1 500 000,00 zł to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zaś wkład własny to 974 711,96 zł. Powstała nowa nawierzchnia asfaltowa o długości 2,261 km i szerokości 5,5 m oraz zatoka autobusowa. Wprowadzono także nową organizację ruchu.

W uroczystości wzięli udział Pan Minister Jarosław Zieliński, Senator Pan Mariusz Gromko, Wicewojewoda Podlaski Pani Bogusława Szczerbińska, Starosta Sokólski Pan Piotr Rećko, księża parafii w Nowym Dworze oraz Siderce, przedstawiciele Straży Granicznej, Radni Powiatowi, Radni Rady Gminy Nowy Dwór, Sołtysi wsi Kudrawka oraz Synkowce, przedstawiciele mediów oraz mieszkańcy gminy Nowy Dwór.

Zaproszeni goście zgromadzili się na odcinku nowo powstałej inwestycji, gdzie miały miejsce okolicznościowe przemówienia. Po wspólnej modlitwie droga została wyświęcona, a następnie przecięto wstęgę.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.