Podpisanie umowy na przebudowę Oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków

Gmina Nowy Dwór podpisała umowę z firmą TST Szymon Tomaszewski na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze wraz z przebudową 2 szt. przepompowni ścieków w m. Nowy Dwór i  m. Bobra Wielka”. W podpisaniu umowy wzięli udział Pan Minister Jarosław Zieliński, Senator Pan Mariusz Gromko, Przedstawiciel BGK Pan Jacek Chańko, Starosta Sokólski Pan Piotr Rećko, Prezes firmy Pan Szymon Tomaszewski, Wójt Gminy Nowy Dwór Pan Andrzej Humienny, Skarbnik Gminy Nowy Dwór Pani Justyna Stasiulewicz oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Sobolewski.

W ramach zadania zostanie przebudowana oczyszczalnia ścieków w Nowym Dworze oraz dwie przepompownie ścieków. Zadanie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że w pierwszym etapie powstanie dokumentacja projektowa planowanego przedsięwzięcia, a w kolejnym będą miały miejsce roboty budowlane.

Inwestycja, która mieści się w obszarze „Infrastruktura wodno-kanalizacyjna”, zostanie sfinansowana w niemal 80 % ze środków drugiej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Całkowita wartość inwestycji to 7 335 720,00 zł, w tym kwota dofinansowania: 5 850 000,00 zł oraz wkład własny w wysokości 1 485 720,00 zł.

Zadanie ma zostać wykonane do 30 grudnia 2024 r.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.