Ogłoszenie

Wójt Gminy Nowy Dwór informuje, że został złożony wniosek o powołanie komisji do spraw oszacowania suszy.

Wnioski można składać w godzinach pracy urzędu to jest w godzinach 730 – 1530.

W związku z tym, że wkrótce rozpoczną się żniwa, a w skład komisji wchodzą osoby posiadające własne gospodarstwa rolne i które będą brały urlopy na zbiór własnych zasiewów, proszę o składanie wniosków do dnia 28 lipca 2023 roku. Wnioski można będzie składać również w terminie późniejszym, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że komisja straty będzie szacować dopiero po powrocie ze żniw we własnych gospodarstwach.

Szacowane będą wyłącznie uprawy pozostające na polach, uprawy zżęte nie będą szacowane.

Do wniosku o szacowanie strat należy załączyć kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie na rok 2023.

Do wypełnienia wniosku o szacowanie strat potrzebne będzie:

  1. Kopia wniosku o dopłaty bezpośrednie na rok 2023
  2. Umowa ubezpieczenia upraw  – w przypadku gdy uprawy są ubezpieczane
  3. Powinna być znana liczba zwierząt gospodarskich w rozbiciu na ich wiek.

BARDZO WAŻNE

Wszyscy muszą złożyć wniosek przez aplikację „szacowanie suszy” do 15 października, aplikacja podobno ma zacząć działać od 20 lipca 2023 roku, bez tego szacowanie komisji z Gminy nie będzie ważne.

Do pobrania :

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.