3. informacja budowie dróg

Podpisanie protokołu końcowego robót drogowych

Dnia 13.01.2021 gmina Nowy Dwór podpisała protokół końcowy robót związanych z remontem dróg, w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa dostępności i jakości przygranicznej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Nowy Dwór i drogi H-6044 Świack–Wasilewicze–Ostasza–Kadysz w obwodzie grodzieńskim”.

Inwestycja koncentrowała się na remoncie i rozbudowie dróg gminnych o łącznej długości 5,952 km, co doprowadziło do poprawy dostępności obszaru pogranicza po stronie polskiej.

Projekt obejmował przebudowę i rozbudowę:

  1. drogi gminnej nr 103584B na odcinku długości 5 167,42m;
  2. ulicy bez nazwy (dojazd do cmentarza) na dwóch odcinkach długości 202,60m i 91,14m;
  3. ulicy Ogrodowej na odcinku 490,81m.

On 13.01.2021 the Nowy Dwór Commune has signed the final protocol for the road renovation works, under the project „Improving the accessibility and the quality of borderland road infrastructure by modernising roads in Nowy Dwór Municipality and the H-6044 route Sviack-Vasilievičy-Astaša-Kadyš in Hrodna Oblast”.

The investment focused on restructuring and extending municipal roads in total length of 5,952 km, leading to improved accessibility of the borderland region on the Polish side.

The project included the reconstruction and extension of:

  1. municipal road No. 103584B – the 5 167,42 m of length;
  2. street without a name (access to the cemetery) on two sections of 202.60 m and 91,14 m of length;
  3. Ogrodowa Street – section of 490,81 m.
Ten wpis został opublikowany w kategorii "Poprawa dostępności i jakości przygranicznej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Nowy Dwór i drogi H-6044 Świack–Wasilewicze–Ostasza–Kadysz w obwodzie grodzieńskim". Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.