4. informacja o I konferencji

Pierwsza konferencja

Dn. 19.05.2021 odbyła się pierwsza konferencja on-line organizowana przez gminę Nowy Dwór, związana z realizacją projektu pn. „Poprawa dostępności i jakości przygranicznej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Nowy Dwór i drogi H-6044 Świack–Wasilewicze–Ostasza–Kadysz w obwodzie grodzieńskim”.

W konferencji wzięło udział 25 przedstawicieli władz lokalnych (15 osób ze strony polskiej, 10 osób ze strony białoruskiej).

Podczas konferencji zostały zaprezentowane cele i planowane do osiągnięcia rezultaty projektu, a także założenia Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Omówione zostały również poszczególne działania założone w projekcie oraz promocja projektu wraz z potencjałem obszaru przygranicznego województwa podlaskiego i powiatu grodzieńskiego.

On 19.05.2021  the first online conference organized by the Nowy Dwór Commune took place, related to the implementation of the project entitled “Improving the accessibility and the quality of borderland road infrastructure by modernising roads in Nowy Dwór Municipality and the H-6044 route Sviack-Vasilievičy-Astaša-Kadyš in Hrodna Oblast”.

The conference was attended by 25 representatives of local authorities (15 people from the Polish side, 10 people from the Belarusian side).

During the conference, the objectives and planned results of the project were presented, as well as the assumptions of the Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020. The individual activities assumed in the project and the promotion of the project along with the potential of the border area of the Podlaskie Voivodeship and the Grodno District were also discussed.

Ten wpis został opublikowany w kategorii "Poprawa dostępności i jakości przygranicznej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Nowy Dwór i drogi H-6044 Świack–Wasilewicze–Ostasza–Kadysz w obwodzie grodzieńskim". Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.