5. spotkanie informacyjne w Polsce

Spotkanie informacyjne w Polsce

Dn. 26.05.2021 odbyło się spotkanie informacyjne on-line zorganizowane przez gminę Nowy Dwór, związane z realizacją projektu pn. „Poprawa dostępności i jakości przygranicznej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Nowy Dwór i drogi H-6044 Świack–Wasilewicze–Ostasza–Kadysz w obwodzie grodzieńskim”.

W spotkaniu wzięło udział 25 przedstawicieli władz lokalnych (15 osób ze strony polskiej, 10 osób ze strony białoruskiej).

Zakres spotkania był identyczny jak na spotkaniu organizowanym przez partnera białoruskiego.

Główne tematy spotkania dotyczyły transportu niskoemisyjnego na obszarach przygranicznych, takich jak: koncepcja i rodzaje transportu niskoemisyjnego; cele, zadania i mechanizmy działań w zakresie transportu niskoemisyjnego na terenie gminy Nowy Dwór, powiatu sokólskiego i regionu grodzieńskiego, korzyści i zagrożenia wynikające z transportu niskoemisyjnego.

Spotkanie będzie podstawą do stworzenia broszury informacyjnej, która zostanie wydana w 3 językach (angielskim, polskim i rosyjskim).

On 26.05.2021 an on-line information meeting was organized by the Nowy Dwór Commune, related to the implementation of the project entitled “Improving the accessibility and the quality of borderland road infrastructure by modernising roads in Nowy Dwór Municipality and the H-6044 route Sviack-Vasilievičy-Astaša-Kadyš in Hrodna Oblast”.

The meeting was attended by 25 representatives of local authorities (15 from the Polish side, 10 from the Belarusian side).

The scope of the meeting was identical to that at the meeting organized by Belarusian partner.

Main subjects of the meetings was concerned low emission transport on the cross border regions, as: the concept and types of low-emission transport; objectives, tasks and mechanisms of activities in the field of low-emission transport in the Nowy Dwór municipality, Sokólski poviat and Grodno region, benefits and threats resulting from low-emission transport.

The meeting will be the base for creation of the informational brochure which will be published in 3 languages (English, Polish and Russian).

Ten wpis został opublikowany w kategorii "Poprawa dostępności i jakości przygranicznej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Nowy Dwór i drogi H-6044 Świack–Wasilewicze–Ostasza–Kadysz w obwodzie grodzieńskim". Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.