Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym – wspólnie decydujmy o rozwoju gminy

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański obejmująca zasięgiem gminy: Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Janów, Jaświły, Korycin, Lipsk, Mońki, Nowy Dwór, Sztabin, Suchowola, Trzcianne rozpoczęła prace nad Lokalną Strategią Rozwoju, która będzie podstawą do realizacji szeregu przedsięwzięć finansowanych z krajowych i unijnych funduszy w ramach nowej perspektywy finansowej.

Podstawą opracowania Strategii są opinie i oceny mieszkańców, przedstawicieli samorządów,
organizacji pozarządowych oraz biznesu dotyczące w szczególności potencjałów, problemów i
potrzeb wspólnych dla całego obszaru działania LGD oraz poszczególnych gmin.
W związku z tym zapraszamy wszystkich do wzięcia aktywnego udziału w badaniach opinii. Państwa oceny i sugestie będą podstawą wydatkowania pieniędzy w okresie 2023-2030 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, dlatego warto mieć na to wpływ!

Ankieta jest podzielona na dwie części. Część pierwsza dotyczy problemów, które należy w gminie rozwiązać i potencjałów, które należy wykorzystać do rozwoju gminy i LGD. Część druga dotyczy konkretnych działań, które należy zrealizować na obszarze gminy i LGD.

Ankieta jest anonimowa, zawiera 10 pytań merytorycznych, a jej wypełnienie nie powinno zająć dłużej niż 10 min.

Link do ankiety: https://lgdbiebrza.webankieta.pl/

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.