Przebudowa i modernizacja dróg i ulic na terenie Gminy Nowy Dwór

Gmina Nowy Dwór zrealizowała zadanie pn.: „Przebudowa i modernizacja dróg i ulic na terenie Gminy Nowy Dwór”. Wykonawcą robót jest firma P.U.H. KAMPOL – Barbara Szymczyk.

Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę 10 708 240,77 zł, w tym dofinansowanie 8 835 000,00 zł (82,5 % wartości inwestycji), pochodzące z I edycji Programu Inwestycji Strategicznych „Rządowy Fundusz Polski Ład”.

W ramach zrealizowanych robót zostały przebudowane ulice w Nowym Dworze: Grodzieńska, Listopadowa, Cmentarna, Dąbrowska, Kopernika, Piękna,  2 łączniki – Dąbrowska – Bobrzańska oraz Kuźnicka – Szkolna o łącznej długości ok. 3,7 km, a także droga Chorużowce – Jaginty – odcinek długości 3,5 km oraz droga w miejscowości Chorużowce – 0,9 km.

W efekcie wybudowane zostały drogi o nawierzchni bitumicznej, wykonano zjazdy i pobocza, drogi zostały oznakowane.  

Środki pozyskane z Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład umożliwiły przebudowę łącznie ponad 8 km dróg gminnych, co przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu jazdy, a także poprawę dostępności komunikacyjnej na terenie gminy Nowy Dwór.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.