Przebudowa  i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach Plebanowce i Sieruciowce w Gminie Nowy Dwór

Gmina Nowy Dwór zrealizowała zadanie pn.: „Przebudowa  i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach Plebanowce i Sieruciowce w Gminie Nowy Dwór”. Wykonawcą robót jest firma STRABAG Sp. z o.o.

Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę 4 093 219,22 zł, w tym dofinansowanie 3 888 558,26 zł (95 % wartości inwestycji), pochodzące z II edycji Programu Inwestycji Strategicznych „Rządowy Fundusz Polski Ład”.

W ramach zrealizowanych robót zostały przebudowane drogi gminne – w miejscowości Sieruciowce o długości 0,862 km oraz w miejscowości Plebanowce – 1,948km wraz wykonaniem miejsc postojowych w obszarze skrzyżowania i częścią drogi gminnej położonej na działce nr 137.  

W efekcie wybudowane zostały drogi o nawierzchni bitumicznej, wykonano zjazdy i pobocza, drogi zostały oznakowane.  

Dzięki środkom pozyskanym z Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład, możliwa była przebudowa kolejnych odcinków dróg gminnych, co wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu jazdy, a także poprawę dostępności komunikacyjnej kolejnych miejscowości w gminie Nowy Dwór.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.